Missie en visie

Spreekkamer alleen

Samen zorgen we voor uw gezondheid! 


Missie

Huisartsenpraktijk Sarana biedt laagdrempelige, vertrouwde en integere huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënten van de wijken rondom de Veluwse Poort, Kazerneterrein en de Enka. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen op te vangen in de eerste lijn. Daarnaast verwachten wij van onze patiënten ook zelfredzaamheid: sámen zorgen we voor úw gezondheid.


Visie

Onze visie als huisartspraktijk begint bij de visie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV):

Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Een generalistische, persoonsgerichte benadering van patiënt en continuïteit van zorg.

Huisartsenpraktijk Sarana streeft naar goede bereikbaarheid, zowel fysiek als telefonisch. Middels onze visitekaart, website en informatievoorziening in de wachtkamer willen we onze patiënten voorzien van duidelijke informatie. We streven naar een vertrouwde omgeving door het aanbieden van huisartsenzorg in het Medisch Gezondheidscentrum Veluwse Poort. We werken nauw samen met de andere disciplines in de eerste en tweede lijn. We willen een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, continu beschikbaar is. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste richtlijnen en inzichten binnen de huisartsenzorg. We bejegenen elkaar met zorg, aandacht en uiterste respect.

Zo streven wij naar betrouwbare en deskundige huisartsenzorg in uw directe woonomgeving!


Contact met onze praktijk

Maandag t/m vrijdag: 8:00 – 17:00 uur.

Huisartsenspoedpost

De huisartsenspoedpost is uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg waarmee u niet kunt wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw (eigen) huisarts.

Online regelen

De volgende zaken kunt u gemakkelijk op onze website online regelen.